/ Allmänt /

Mänsklig värdegrund

Idag när jag tittade på Uppdrag Granskning gällande En skola för alla undrar jag var vår mänskliga värdegrund är på väg. Vuxna människor som inte kan stå för det som sagts utan ursäktar sig med en massa bortförklaringar.
Vart tog tron vägen om barns förmågor? Hur känner sig en människa som blir likställd ett ruttet äpple? Det var med sorg i hjärtat jag tittade på detta program. Jag är övertygad om att vi behöver diskutera vår värdegrund dagligen och reflektera vad den står för var och en. Vi behöver se varje barn som kompetenta och vi behöver ge barnen strategier så att de kan hantera deras vardag. Vi behöver se varje barn.